Originální barokní palác hraběte Jana Josefa Pachty z Rájova byl postaven v 18. století, podle designového návrhu architekta Jana Josefa Wircha. Nachází se na místě, kde dříve stály čtyři středověké domy. 


Pohled z roku 1906 s Pachtovým Palácem nalevo

Pachtova rodina byla šlechtického původu a vlastnila taktéž svůj erb, který obdržela od Císaře Franze Ferdinanda v roce 1628. Erb Pachtovy rodiny a rodiny Berenyjů je stále k vidění nad původním vchodem do Pachtova Paláce, který se nachází nad vstupem z Anenského Náměstí. Hrabě Jan Josef Pachta byl generálem v Císařském vojsku. Pachtův Palác nakonec zdědil synovec Jana Josefa Pachty hrabě Hubert Karel Pachta, se svou ženou Barborou Berenyovou, jenž se zasloužili o celkovou rekonstrukci Pachtova Paláce.

Jan Josef Pachta byl milovníkem hudby, kterou se snažil podporovat ze všech sil. Měl i svůj vlastní orchestr, složený ze svého služebnictva a často pořádal malé koncerty, plesy a představení.
Wolfgang Amadeus Mozart a jeho žena Konstanze byli pravidelnými hosty Pachtova Paláce, neboť v Praze nalezli publikum, které rozumělo Mozartově tvorbě. Doslova prohlásil: “...moji Češi mi rozumí...”
Při jedné z Mozartových návštěv ho pan hrabě Jan Josef Pachta symbolicky uvěznil v pokoji číslo 214 jen s kusem papíru, perem a inkoustem, aby jen pro jeho orchestr složil několik krátkých skladeb, což mu Mozart již dříve sliboval. Po několika hodinách “věznění” Mozart předal Janu Josefu Pachtovi 6 krátkých tanců a dotázal se hraběte, jestli je tímto jeho věznění u konce.

 

Pokoj 214 byl využit jen díky klavíru, který zde byl, obvykle však Mozart přespával ve svém oblíbeném apartmá číslo 212, který dnes nese jméno právě po něm – Mozart Suite.

Pachtův Palác je take jediné místo v Praze, kde se poprvé a naposled setkali Mozart a Giacomo Casanova.
Přední část hotelu je známa jako “Jiráskův dům”. Byl postaven v 19. století. Byl pojmenován podle známého českého neurochirurga profesora Arnolda Jiráska, jenž bydlel v originální části paláce společně se svoji ženou po dobu několika let.
Další známou osobností kdo navštívil Pachtův Palace byl Ludvík Van Beethoven a Richard Wagner

V roce 2002 začala rozsáhlá rekonstrukce Pachtova Paláce, která opět vrátila budovám ztracený lesk, byla dokončena v září roku 2004. Hotel je v současné době v soukromém vlastnictví rodiny Ott.